All Posts in Tag

Дъбжими данъци в Гърция

Форми на собственост и дължими данъци за имот в Република Гърция

В настоящата статия ще отговорим на основни въпроси свързани с придобиването на имот в Гърция. Възможни форми на собственост. Данъчни особенности при придобиване. Дължими годишни данъци. Препоръки и заключения. I. Какви собственици на имоти може условно да определим? Собствениците на недвижими имоти в Гърция могат да бъдат разделени на две основни категории, при които се…